català | castellanoREEDUCACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES


Les reeducacions psicopedagògiques són sessions personalitzades i específiques que s’adrecen a nens i adolescents amb dificultats escolars. Mitjançant aquesta eina es treballen hàbits d’autonomia i organització; es potencien habilitats i valors davant de l’aprenentatge i es fomenten estratègies per recuperar els coneixements necessaris per obtenir un millor rendiment acadèmic.


Les reeducacions van molt més enllà de les classes de reforç, ja que consisteixen en una modificació de conducta que incidirà en els àmbits de desenvolupament més importants.
Mitjançant les reeducacions treballem:


-Dificultats ATENCIONALS i de CONCENTRACIÓ(TDA / TDA-H)*
-Dificultats de LECTO-ESCRIPTURA i COMPRENSIÓ LECTORA
-Dificultats en els PROCESSOS DE CÀLCUL i en el RAONAMENT LÒGIC-MATEMÀTIC
-TANV(Trastorn Aprenentatge No Verbal)

*En aquest cas s'ofereixen sessions grupals segons disponibilitat.


PSICOLOGIA


Treballem aspectes relacionats amb les dificultats en l'ambit escolar com poden ser la baixa autoestima, i problemes emocionals i motivacionals que puguin interferir en el rendiment acadèmic. De la mateixa manera incidim en els problemes de comportament des d’una perspectiva cognitiu-conductual.


TÈCNIQUES D'ESTUDI / REFORÇ ESCOLAR


Oferim classes de repàs individualitzades o en petit grup per aquells alumnes que necessitin suport en alguna matèria escolar determinada.

ESTIMULACIÓ I TRACTAMENT DE DIFICULTATS DEL LLENGUATGE


-Retard i transtorns específics del llenguatge
-Estimulació de la parla
-Dificultats en l'articulació


TALLER D'HABILITATS SOCIALS


Organitzem sessions en grups reduïts per nens i adolescents a on es treballen estratègies intrapersonals i interpersonals que permeten millorar el control emocional, l’autoestima i les seves relacions socials.


ORIENTACIÓ ESCOLAR


En el nostre servei d’orientació escolar, assessorem als adolescents en el seu procés de presa de decisions acadèmiques i professionals, atenent als seus interessos, les seves capacitats i la seva personalitat, i acompanyant-los en la valoració de les diferents possibilitats existents.


ESCOLA DE PARES I MARES


Oferim xerrades periòdiques pensades com a punt de trobada entre pares i mares. Es tracten les dificultats comunes, donant orientació, suport emocional i pautes d’actuació per l’educació dels seus fills. Gràcies a aquest tipus de tallers, s’aconsegueix un gran enriquiment mitjançant l’intercanvi d’experiències.


ESTIMULACIÓ PRIMERENCA


Realitzem sessions per tal d’afavorir qualsevol àrea de desenvolupament infantil (cognitiva, sensorial, psicomotriu, social, etc.), ja que és important treballar aquests aspectes per tractar i prevenir possibles dificultats dels 0 als 3 anys.


Avís legal | Centre Psicopedagògic Horta © | Passeig Fabra i Puig, 341 - 08031 BARCELONA Tel. 93 420 75 84 / 618 17 89 89
info@centrepsicopedagogichorta.com